( 0 )
GP-100
 
เครื่องทำบล็อคสกรีนระบบดิจิตอล Riso Goccopro 100 เป็นการปฏิวัติในกระบวนการทำบล็อคสกรีนรูปแบบดิจิตอล ทำให้กระบวนการทำบล็อกสกรีนง่ายขึ้น เพียงขั้นตอนเดียวเริ่มจากการทำ file artwork ที่คอมพิวเตอร์ส่งไปยังเครื่อง Riso Goccopro 100 ซึ่งแม้กระทั่งพนักงานที่ไม่มีทักษะก็สามารถทำบล็อคสกรีนได้อย่างง่ายดาย พื้นที่ทำงานต่ำเนื่องจากเครื่องมีขนาดกะทัดรัด

เครื่อง Riso Goccopro 100 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่ต้องใช้สารเคมี, อิมัลชั่น, น้ำหรือฟิล์มในกระบวนทำบล็อคสกรีน ที่สำคัญใช้เวลาในการทำเพียงไม่ถึง 2 นาทีต่อบล็อค

Digital Screen Maker for Easy T Shirt / T-Shirt Screen Printing Riso Goccopro 100 makes the screen printing process simplified. Goccopro digital screen maker works directly from computer to screen which helps even non skilled workers can make the screen easily. Minimum work space required as the machine is compact in size. Goccopro machines are Eco-friendly as there is No Chemicals, Emulsions, Water or Film Positives involved in the screen making process. Importantly, it takes less than 2 minutes to complete.




หน้าจอทำความเข้าใจง่ายเหมือนกับเครื่องถ่ายเอกสาร
Simplified screen making process as if using a printer

ไม่จำเป็นต้องมีทักษะพิเศษในขั้นตอนใด
No special skill required at any step including stretching









เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้และข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น
รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย
เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถศึกษา เงื่อนไข และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ได้ที่ลิ้งค์นี้
ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนด
และยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ