ทดลองเครื่องที่ศูนย์บริการ
ช่วงเวลาทำการ จันทร์-เสาร์
เวลา 8.30 น.-18.00 น.
บริการแนะนำสินค้าออนไลน์
เมื่อถึงเวลาและวันที่ดังกล่าว เราจะโทรหาคุณผ่าน
FaceTime หรือ Skype
ทดลองเครื่องที่ศูนย์บริการ
ช่วงเวลาทำการ จันทร์-เสาร์
เวลา 8.30 น.-18.00 น.
บริการแนะนำสินค้าออนไลน์
เมื่อถึงเวลาและวันที่ดังกล่าว เราจะโทรหาคุณผ่าน
FaceTime หรือ Skype
ทดลองเครื่อง
กรอกข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับและนัดหมายทดลองเครื่องที่ศูนย์บริการ
ทดลองเครื่อง*
ชื่อ*
นามสกุล*
เบอร์โทรศัพท์*
อีเมล*
ผลิตภัณฑ์ที่สนใจ*
วันนัดหมาย*
เวลานัดหมาย*
หมายเหตุ