ป้ายสำหรับประชาสัมพันธ์
เงื่อนไขการรับประกัน
  1. รับประกันสินค้า (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และตามประเภทสินค้า*)
  2. บริษัทฯ มีบริการ On - Site Service ฟรีอบรมการทำงานในส่วนของเครื่องจักร และโปรแกรมการทำงาน (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด*)
หากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมในเงื่อนไขการรับประกัน โปรดติดต่อที่
Line : @sktthai 
โทรศัพท์ : 0-2890-1213
 
SKT ยินดีให้บริการ และเคียงข้างคุณเสมอ
แม้สินค้าอยู่นอกระยะการรับประกัน

ในกรณีที่สินค้าอยู่นอกระยะเวลาประกัน หรือ นอกเงื่อนไขที่กำหนด
ลูกค้าสามารถติดต่อ บริษัท เอสเคที. เอ็มบรอยเดอรี่ จำกัด 
เพื่อตรวจสอบการรับบริการ
โดยเสียค่าใช้จ่ายตามจริง
02-890-1213 (auto), info@SKTthai.com, 
@sktthai
SKT ยินดีให้บริการ และเคียงข้างคุณเสมอ
แม้สินค้าอยู่นอกระยะการรับประกัน
ในกรณีที่สินค้าอยู่นอกระยะเวลาประกัน หรือ
นอกเงื่อนไขที่กำหนด ลูกค้าสามารถติดต่อ
บริษัท เอสเคที. เอ็มบรอยเดอรี่ จำกัด 
เพื่อตรวจสอบการรับบริการ โดยเสียค่าใช้จ่ายตามจริง
02-890-1213 (auto),
 info@SKTthai.com, 
@sktthai
 
SKT มุ่งมั่นในการให้บริการ
เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านพบกับประสบการณ์ที่ดี ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา
ด้วยทีมบริการและทีมช่างที่ผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่อง
SKT มุ่งมั่นในการให้บริการ
เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านพบกับประสบการณ์ที่ดี ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา
ด้วยทีมบริการและทีมช่างที่ผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่อง
โทรด่วน
LINE@ ทักแชท